Swedish Case Study – Svensk fallstudie

Dr. Claudia Teutschbein claudia.teutschbein@geo.uu.se @c_teutschbein

interconnections

uk-icon

Our Swedish study is one of 12 European case studies that will analyze the effects of different political, social and economic scenarios. In collaboration with different stakeholders, we would like to build a unique platform to increase the awareness of complex interactions between water, forest and energy sectors in a changing climate. We will study and discuss future scientific and political challenges. The case study’s results will support the development of a serious game, which will be used as an integrating tool for testing and evaluating policy decisions. The Serious Game will be operable at different scales ranging from regional to national, to continental, to global, as well as different time horizons – short, medium and long-term.


sweden-icon

Den svenska fallstudien ingår i en grupp av 12 fallstudier över hela Europa som ska undersöka effekterna av olika politiska, sociala och ekonomiska scenarier. I samarbete med olika aktörer vill vi bygga en unik plattform för att öka medvetenheten kring frågor som rör vatten-, skogs- och energisektorn i ett föränderligt klimat. Vi kommer att utforska och diskutera framtidens vetenskapliga och politiska utmaningar. Studiens resultat kommer att ingå i utvecklingen av ett datorspel, vilket ska användas som lärverktyg av bland annat beslutsfattare och studenter. Syftet med datorspelet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra konsekvenser av olika politiska beslut och effekter av vissa ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingsscenarier.

Länk till projektets vägkarta