INBJUDAN

Uppsala universitet bjuder in representanter från vatten-, skogs-, livsmedels-, klimat- och energisektorn till en workshop för att diskutera möjliga synergier och målkonflikter mellan sektorspecifik lagstiftning.

18 april 2018, kl. 9-16
Uppsala, Clarion Hotel Gillet
Dragarbrunnsgatan 23

[rtec-registration-form event=309]

BAKGRUND

Uppsala universitet deltar i ett EU projekt som går ut på att undersöka hur olika näringar/sektorer (skog, energi, vatten och klimat) påverkar varandra i ett komplext samman-hängande system (så kallad ’nexus’).
I ett första steg har vi genomfört analyser av olika sektorer för att få en överblick över relevant lagstiftning och aktuella verktyg. Men eftersom vi forskare har ett ”utanför-perspektiv” kan vi bara analysera det som finns på papper och saknar mer kunskap om ”verkligheten”. Därför vill vi nu gärna bjuda in dig till en workshop för att föra en dialog med dig som jobbar i praktiken med skogs-, energi-, vatten- och klimatfrågor.
https://www.sim4nexus.eu/

FRÅGOR, ÖVRIG INFORMATION OCH ANMÄLAN (senast 31 mars):

Dr. Claudia Teutschbein, forskare, Uppsala Universitet
e-post: claudia.teutschbein@geo.uu.se
Dr. Malgorzata Blicharska, docent, Uppsala Universitet
e-post: malgorzata.blicharska@geo.uu.se